+98 2133996517
|
info@pishro-sanat.com

پیشروصنعت

تهیه و توزیع پروژه های صنعتی

کاتر آسفالت بر خیابان

کاتر آسفالت بر خیابان

عمق برش کاتر را غالبا نوع تیغه و نوع شاسی معلوم می کند. این عمق بین 7 تا 25 سانتی متر قابل تغییر است که البته در دستگاه های تک سیلندر این عمق بین 7 تا 17 سانتی متر می باشد

+
ماله پروانه ای چیست؟

ماله پروانه ای چیست؟

ماله بغل زن یا گوشه زن نامیده می شود و علت این نام گذاری این است که از آن می توان برای ماله کردن گوشه ها و کنار دیواره ها استفاده کرد.

+
اطلاعاتی در مورد کاتر آسفالت بر

اطلاعاتی در مورد کاتر آسفالت بر

همان‌طور که از نام کاتر آسفالت بر هم می توان حدس زد،‌ از آن عموماً برای برش آسفالت استفاده می شود. البته برش آسفالت تنها استفاده‌ ی کاتر آسفالت بر نیست.

+
ماله پروانه ای چیست

ماله پروانه ای چیست

همانطور که می دانید تیغه های دستگاه ماله پروانه ای برای حرکت و چرخش به موتور احتیاج دارند.

+